යුද්ධය හා සාමය

නුඹ අහසේ සඳ මා නොවන කල

ආදරය කියන්නේ වෙලාවකට දරාගන්න බැරි වේදනාවක්...ඒත්...

තාරුකා මල් අපිට කන්න දෙන්නේ නැද්ද?

Friday, November 18, 2011

ස්ථාන මාරුවක්


මිතුරනි, මගේ බ්ලොග් එක පහත ස්ථානයට ගෙන ගොස් ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.


පෙර සේම ඔබ මා හා රැඳී සිටීවියැයි බලාපොරොත්තු වෙමි.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More